Hem


Välkommen till advokatfirman Zettergren AB


Vi är en advokatfirma på Kungsholmen specialiserade främst på brottmål men även på tvistemål, skatteprocess och familjerätt


Kontakta oss på 08-6118500


Kontakta oss om du är misstänkt för brott!

 

I de allra flesta fall har du rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att välja försvarare. Uppge namnet på den försvarare du önskar till polisen. Polisen meddelar då tingsrätten, som i sin tur förordnar försvararen åt dig.

 

Vi följer dig igenom hela processen, deltar vid polisförhör, går igenom polisens utredning, tar in egen bevisning om så krävs, stöttar och förbereder dig inför rättegången

 

I de flesta fall betalar staten kostnaden.

 

Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 

 

Tveka inte att ringa oss för en kostnadsfri konsultation, om det är något du funderar på!Tvistemål / Civilmål


Även kallat civilmål, är när två parter inte kan uppnå en överenskommelse på egen hand och på så vis uppstår en tvist. I de fall parterna inte kan lösa konflikten själva så behöver de hjälp av utomstående och det är därför vi finns där för att hjälpa anhöriga att reda ut en situation. De vanligaste tvisterna handlar om pengar, konsumenttvister eller problem inom familj, så som vårdnad av barn.

Tvistemål och civilmål tillhör den delen i juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra, så som exempel statsrätt, förvaltningsrätt och straffrätt. Här handlar det endast om förhållandet mellan enskilda personer. Den person som väcker talan är den som kallas för kärande, och motparten i målet betecknas svarande.

Behöver du hjälp med att reda ut en tvist med en anhörig? Tveka inte att höra av dig till oss!


Familjerätt


Bodelning

När ni separerat bör ni göra en skriftlig bodelning, dvs. komma överens om hur ni ska dela era tillhörigheter, bostad, m.m. Om ni inte kan komma överens om hur era tillgångar ska fördelas kan ni/du ansöka om att en opartisk bodelningsförrättare förordnas av tingsrätt som hjälper er med bodelningen och fattar beslut om hur era tillgångar skall fördelas.


Testamente
Tveka inte att ringa biträdande jurist Patrik Zettergren gällande familjerätt


Tvångsvård - LVU


Socialtjänsten kan, enligt Lagen om vård av unga, besluta om omhändertagande av barn som far illa på grund av bristande hemförhållanden (miljöfall) eller pga den unges eget beteende (beteendefall).

Socialtjänstens bedömningar bygger på riskbedömningar och inte på vad som är bevisat.


Ett beslut om omhändertagande av barn överprövas av förvaltningsrätt.


Advokat Fredrik Zettergren och biträdande jurist Patrik Zettergren åtar sig uppdrag som offentligt biträde och som ställföreträdare för barn.


Körkort och trafik


Polisen kan ha i uppdrag att omhänderta ett körkort för att skicka det till Transportstyrelsen som ska fatta beslut om körkortet ska återkallas och hur länge. Transportstyrelsen skickar ut en blankett till körkortsinnehavaren där denne ges tillfälle att yttra sig. I många fall gör det varken till eller från vad man skriver i yttrandet men i vissa fall finns det omständigheter som är viktiga att ange då det har betydelse vid Transportstyrelsens bedömning. Anna kan hjälpa dig att svara Transportstyrelsen om du vill.

Det kan vara bra att känna till att ett körkort är, i juridisk mening, ett slags tillstånd. Precis som restauranger som har tillstånd att servera alkohol så har den som har körkort tillstånd att framföra ett fordon. Om man inte sköter sig eller annars uppfyller kraven för tillståndet/körkortet så kan Transportstyrelsen vidta åtgärder som t.ex. återkalla, meddela varning eller förena tillståndet/körkortet med villkor, etc.

Om man inte erkänt ett trafikbrott som man misstänks för blir man kallad till tingsrätt som får avgöra ärendet. Tingsrätten kan komma att avgöra ärendet även om man som misstänkt inte kommer på rättegången. Om det rör sig om mindre allvarliga trafikbrott har man vanligen inte rätt till en offentlig försvarare, men det finns undantag. Man kan dock alltid anlita en privat försvarare på egen bekostnad.

Tingsrätten kommer inte att ta ställning till om körkortet skall återkallas. Körkortsfrågan avgörs av Transportstyrelsen medan trafikbrottet avgörs av tingsrätt, det är två olika frågor som avgörs av två olika myndigheter.

Vid rattfylleri har det ingen betydelse om man behöver körkortet i tjänsten eller inte. Alkolås är enda möjligheten att få köra om man dömts för rattfylleri. Vid rattfylleri av normalgraden dras körkortet ett år och vid grovt rattfylleri dras det i två år.


Advokater/jurister

unsplash